browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: майката

СЕМЕЙНАТА СРЕДА -ЗДРАВОСЛОВНА ИЛИ БОЛЕСТОТВОРНА

СЕМЕЙНАТА СРЕДА -ЗДРАВОСЛОВНА ИЛИ БОЛЕСТОТВОРНА Здравото семейство представлява една духовно и етично сплотена общност, в която освен искреното взаимно уважение, господства и оптимистичният дух – градивната основа на човешкото самочувствие. В такава семейна среда детето получава оптимално благоприятни условия за всестранно развитие. Бодрата семейна атмосфера, привързаността между родителите и децата осигуряват онова здраво семейно възпитание, … Continue reading »

Categories: Семейството | Tags: , , , , | Comments Off