Печалбата на голяма банка скочи 15 пъти

0

0

Близо 15 пъти е нараснала печалбата на Deutsche Bank през първото полугодие на текущата година спрямо същия период на миналата, до 1.865 млрд. EUR, сочат финансовите ѝ отчети. Приходите на най-голямата германска банка, основана през 1870 г., за разглеждания период възлизат на 13.471 млрд. EUR, или със 6.5% повече спрямо първите шест месеца на 2020-та. Разпределената печалба на акция е 0.68 EUR, което е отличен резултат на фона на загуба от 0.18 EUR за първото полугодие на миналата година.

На тримесечна база приходите на банката отчитат лек спад – до 6.238 млрд. EUR през второто тримесечие на тази година спрямо същото на миналата.

„Причината за ръста е, че интересът на клиентите към всички наши дейности нараства и всички предлагани услуги нарастват“, коментира Кристиан Шийвинг, главен изпълнителен директор на Deutsche Bank.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0