Указанията за помощта не се харесаха на туроператорите

0

0

„Указанията за отпускане на държавната помощ в размер на 16.5 млн. лв. на българските туроператори за удовлетворяване на вземания на клиенти не се харесаха от бизнеса. Те въобще не са направени според нашите искания и критериите не са променени“, заяви за TravelNews Павлина Русева, член на УС на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма” (ОБТ). Компаниите протестираха във вторник пред президенството именно заради условията за кандидатстване. Министерството на туризма тогава обеща, че ще включи исканията в указанията.

Днес предстои нова среща на ОБТ и Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) с екипа на Министерството на туризма. На нея се очаква да присъстват експерти и юристи от Министерството на финансите. Асоциациите настояват за промяна на Постановлението на Министерски съвет за отпускане на държавна помощ. “Направихме справка в Европейската комисия и към нотификацията няма обявени приложения. Поискахме от ЕК да ни предостави официално цялата нотификация, защото се оказва, че министерството лъже”, подчерта Павлина Русева. Според нея в нотификацията никъде не пише, че отпускането на средствата трябва да бъде обвързано с доставчиците на услугите – хотели, авиокомпании и др. Средствата трябва да бъдат изцяло за компенсиране и връщане на парите на клиентите.

Това е скандално разминаване, предвид че европейският документ е основен аргумент за твърдата позиция на министър Балтова в преговорите с туроператорите. Така твърдението ѝ, че „за целевата безвъзмездна държавна помощ е получена нотификация от Европейската комисия и критериите в нея не могат да се променят“, е абсолютно невярно, каза Русева.

Трите спорни обстоятелства липсват в текста от Брюксел, с който ОБТ разполага. Нещо повече – датата 5 април 2021 г. е спомената единствено в контекста на приключването на предишна програма за финансиране, а не както е записано в постановлението:

– към 5 април 2021 г. туроператорът да е осчетоводил дължимата сума към съответния клиент като такава за неосъществени пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., и

– към 5 април 2021 г. дължимата сума към съответния клиент представлява невъзстановена такава от доставчиците на туристически услуги на туроператора по нереализиран туристически пакет в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, и

– към 5 април 2021 г. туроператорът да не е разполагал с ликвидни средства за пълно възстановяване на дължимата сума към съответния клиент за неосъществено пътуване в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19.

Трите цитирани обстоятелства, които променят духа на закона за извънредното положение, изцяло липсват в Нотификацията от ЕК. Никъде в нея не се споменава обвързването на размера на вземанията на клиента, подлежащи на възстановяване, с размера на блокираните средства у доставчика на туроператора. В документа от Брюксел изрично е посочено, че за държавната помощ не могат да кандидатстват средни и големи предприятия, които са в затруднено положение към 31.12.2019 г.

Законът за извънредното положение задължава туроператорите да възстановят сумите по неосъществени пътувания на клиентите в пълен размер. Държавата бе задължена да предостави на туроператорите безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания в периода от 1 март-31 декември 2020 г.

Това са единствените две ограничения, които законът предвиди, изтъква адвокат Мария Кръстева, юридически съветник на ОБТ. Според нея ПМС добавя ново ограничение на безвъзмездната помощ за туроператорите – размерът и да бъде до стойността на невъзстановени средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за неосъществени пътувания в периода 1 март-31 декември 2020 г., и поставя условието туроператорът да не е разполагал с ликвидни средства.

Постановлението блокира достъпа на туроператорите до държавната помощ. Той следва да декларира стойността на неосъществените пътувания и отделно стойността на невъзстановени средства от доставчиците на туристически услуги и да получи единствено сумата за невъзстановени средства от доставчици на услуги. Туроператорите няма да изпълнят законовото си задължение към потребителите с помощта на държавата, както предвиди законът за извънредното положение. И крайните потърпевши всъщност ще са клиентите, заради които са и усилията на туристическия бранш да предизвика промяната на ПМС № 197“, обясни Мария Кръстева.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0